W przypadku zainteresowana współpracą w sezonie letnim 2017 bardzo prosimy wypełnić poniższy formularz. Jest on nam niezbędny do przygotowania stosownej Umowy Zlecenia lub Umowy Współpracy. 
Dodatkowo prosimy o przesłanie e-mailem (adres poniżej) zeskanowanych dokumentów:


  1. Zaświadczenia o posiadaniu stosownych uprawnień (wychowawcy, kierownicy, przewodnicy górscy, itd...).
  2. Zaświadczenie o niekaralności (ważność 6 miesięcy, czyli wydane musi być najwcześniej w marcu br.).
  3. Legitymacja szkolna lub studencka (dotyczy uczniów lub studentów)

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź uwag prosimy o kontakt
e-mail: karolina@r3b.pl lub tel 694103403