Reguły Ochrony Danych Osobowych R3B


W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), uprzejmie informujemy, że Twoje Dane (Dane Klienta) w momencie złożenia stosownej rezerwacji miejsc(a) na imprezie turystycznej organizowanej przez R3B trafią do bazy danych R3B i jako administrator dochowamy wszelkich starań i wymogów prawnych, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jednocześnie przekazanie nam Danych Osobowych oznacza zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie wg poniższych informacji.

1. Nasze dane kontaktowe (administratora danych) to: R3B.PL Klub Podróżnika Ireneusz Bejger z siedzibą w Szczecinie, ul. Hubalczyków 47 (irek@r3b.pl).

2. Twoje dane są nam potrzebne zgodnie z prawem i przetwarzane w celu przygotowania stosownej Umowy-Zgłoszenia w imprezie turystycznej oraz realizacji usługi imprezy turystycznej. Pozyskujemy je za Twoją zgodą w momencie złożenia stosownej rezerwacji udziału w imprezie turystycznej bezpośrednio w siedzibie R3B lub za pośrednictwem portalów rezerwacyjnych R3B (poczty elektronicznej R3B) lub za pośrednictwem Agenta lub portalów rezerwacyjnych Agenta (poczty elektronicznej Agenta). W przypadku złożenia rezerwacji za pośrednictwem Agenta zapewniamy o zawarciustosownej Umowy Pobierania i Przetwarzania Danych Osobowych pomiędzy R3B (Administratorem) a Agentem.

Jednocześnie informujemy, że poczta elektroniczna nie jest bezpiecznym środkiem łączności, ponieważ może być pozyskana przez nieuprawnionego, zmieniona, uszkodzona, zawirusowania lub utracona z przyczyn niezależnych od R3B. Każdy, kto porozumiewa się z nami za pomocą poczty elektronicznej, akceptuje tym samym powyższe zagrożenia.

3. Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim, chyba, że zachodzi taka konieczność w przypadku realizacji zleconej usługi (ubezpieczyciel, kadra imprezy - pilot wycieczki, kadra pedagogiczna obozu, kolonii, kierownik rajdu, itp..) lub też w przypadku obsługi: księgowej (biuro rachunkowe, portal obsługujący płatności, fakturowanie), technicznej (firma internetowa), prawnej (kancelaria prawnicza), zapewniając jednak o zawarciu stosownych regulacji z procesorami Państwa danych.

4. Twoje dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu rezygnacji z usług lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Maksymalnie dane osobowe przetwarzamy przez okres 64 miesięcy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

5. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych poprzez wskazanie adresata. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.